Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

24.10.2022

Další čtyři roky budou stát v čele města na soutoku Bečev starosta Robert Stržínek a místostarostka Yvona Wojaczková (oba ANO), nově je doplní místostarosta Petr Nachtmann (ODS). Rozhodli o tom volení zástupci města během ustavujícího zastupitelstva.

V pátek 21. října zastupitelé volili nové vedení města, radní a předsedy Finančního a Kontrolního výboru. Starostou byl již potřetí v řadě od roku 2014 zvolen Robert Stržínek, čímž se stal nejdéle sloužícím polistopadovým čelním představitelem města. „Je to velká zodpovědnost a moc si vážím důvěry, kterou mi kolegové a hlavně voliči opět projevili,“ řekl Robert Stržínek, který bude mít nadále v gesci finance a rozpočet města, investice, obchodní společnosti s podílem města a městskou policii. „Mezi mé priority stejně jako před volbami patří vznik moderního dopravního terminálu, parkovacího domu a nového městského úřadu v areálu Křižanovy pily. Zaměřit se musíme také na nové úkoly související s energetickou krizí, tedy další snižování energetické náročnosti městských budov a posílení soběstačnosti města například budováním fotovoltaických systémů,“ pokračoval starosta Stržínek.

V nepřítomnosti starosty jej bude zastupovat místostarostka Yvona Wojaczková, která se bude starat o oblasti školství, kultury a památkové péče, územního rozvoje a péče o zeleň či agendy zdravého města. „Je důležité, abychom pokračovali v rozvoji a modernizaci našich škol, ale také v projektech podporujících zadržování vody v krajině včetně výsadby nových stromů. Velmi důležitá je i další podpora v oblasti rozvoje bydlení. Zároveň chceme mít živé centrum našeho města, k čemuž by měla přispět proměna nábřeží Bečvy v Meziříčskou náplavku,“ nastínila své plány místostarostka Wojaczková.

Agendy sportu, dopravy, neziskových organizací, sociálních věcí, komunálních služeb a rozvoje místních části pak bude mít v gesci místostarosta Petr Nachtmann. „Funkce místostarosty i zastupitele jsou pro mě nové. Vnímám je nejen jako výzvu, ale také možnost podílet se na rozvoji a dalším směřování města. Mezi mé priority bude rozhodně patřit příprava stavby nové sportovní haly a podpora sportovních aktivit pro všechny generace. Detailněji se musíme zaměřit také na efektivní nakládání s odpady a pokračovat v podpoře sociálních služeb a zajištění dostatečných lůžkových kapacit,“ uvedl místostarosta Nachtmann.

Sedmičlennou radu pak vedle starosty a místostarostů doplní Radim Přikryl, Tomáš Vašica, Tibor Mičunek a Zdeněk Cahlík (všichni ANO).

Zastupitelé zřídili v souladu se zákonem o obcích i finanční a kontrolní výbor, které budou sedmičlenné. Jejich předsedy byli zvoleni Tibor Mičunek (ANO), respektive Ladislav Denk (KDU-ČSL).

Zdroj: https://www.valasskemezirici.cz/valasske-mezirici-ma-staronove-vedeni-mesta/d-50990


RS