Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

29.4.2022

Projev na 19. schůzi Poslanecké sněmovny 29. dubna 2022 k návrhu novely stavebního zákona.

Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové,

dovolte mi jen krátce vystoupit k plánovanému odložení platnosti nového stavebního zákona.

Nový stavební zákon je z mého pohledu výsledkem dlouhého procesu a bezesporu i krutých kompromisů. Je šancí, aby se složité a často rozporuplné případy daly v reálném čase dotáhnout zdárně do konce. Pokud ho současná koalice zruší či odloží, čekají nás další měsíce a možná spíše roky přešlapování na místě, roky, kdy cokoli postavit bude stále těžší a těžší, a to vše v době, kdy ceny stavebních materiálů letí raketově vzhůru téměř každý den.

Dovolte mi jen krátkou úvahu k plánovanému převodu stavebních úřadů mimo městské úřady, mimo, chcete-li, obce s rozšířenou působností. Toto odloučení je totiž součástí nového stavebního zákona. A za sebe říkám, že pokud existuje takový model, tak jej jako starosta vítám a beru všemi deseti. Proč? Ta odpověď je velmi jednoduchá. Na výkon státní správy města doplácejí ročně milióny, mnohdy desítky miliónů korun. Jednoduchým výpočtem tak lze určit, že doplatek měst na konkrétní dílčí přenesenou působnost, tedy na výkon státní správy v oblasti spadající pod stavební úřad, činí ročně i jednotky miliónů korun.

Pokud tedy existuje subjekt, v tomto případě stát, který vezme stavební úřady pod svá křídla a bude jejich provoz plně řídit a také hradit, budu jako starosta jenom rád, protože město v konečném důsledku ušetří nemalé finanční prostředky a celý systém a proces se výrazně zjednoduší.

Samozřejmě, že k tomuto odloučení stavebních úřadů od měst, která tuto agendu pro stát dosud vykonávala, musí dojít koordinovaným a řízeným způsobem, tak aby občanům zůstala zachována maximální dostupnost této služby. To je vše.
RS