Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

18.4.2023

Nemocnice ve Valašském Meziříčí, která zajišťuje péči zhruba 85 tisícům obyvatel města a regionu, by se mohla rozrůst o nový objekt urgentního příjmu. Stát má 130 milionů. Problém je v tom, že probíhá koncesní řízení na nového provozovatele nemocnice, jenž má být znám v polovině roku. Město tak dalo dočasný souhlas stávajícímu provozovateli, kterým je skupina AGEL.

Areál nemocnice z roku 1965 je ve vlastnictví města Valašské Meziříčí. To jej pronajímá skupině AGEL. „Na město jsme se nyní obrátili s žádostí o udělení souhlasu s vybudováním nového urgentního příjmu, jenž naváže na pavilon B. Tento souhlas potřebujeme, abychom mohli podat žádost o dotaci na stavbu. Kalkulujeme s předpokládanými náklady 130 milionů korun. Urgentní příjem je pro další provoz nemocnice nezbytný,“ uvedl ředitel nemocnice Martin Hrabovský.

Komplikaci však představuje fakt, že nájemní smlouva se skupinou AGEL končí 31. prosince 2023. „Nový provozovatel nemocnice bude znám v polovině roku a do té doby nelze výsledek předjímat s ohledem na povinnou mlčenlivost. Jedná se o velice složitou pachtovní smlouvu na dalších 35 let,“ řekl starosta Robert Stržínek.

Zastupitelé proto udělili časově omezený souhlas se stavbou urgentního příjmu, a to do konce roku 2023. Nemocnice tak může pokračovat v přípravných pracích až po stavební povolení, bez jehož získání není možné žádat o dotaci.

„V případě, že by se novým provozovatelem stal jiný subjekt, vyhradili jsme si možnost odkoupení projektové dokumentace včetně všech náležitostí, aby bylo možné v projektu pokračovat i po 1. lednu 2024,“ dodal starosta.

AGEL provozuje nemocnici od roku 2004. Je nájemcem budov a pozemků. Radnice v roce 2021 vypsala soutěž na nového provozovatele formou koncesního řízení. „Vítěz by měl od 1. ledna 2024 zajišťovat chod zdravotnického zařízení a poskytování zdravotních služeb na základě pachtu závodu. Tento institut mu oproti klasickému nájmu umožní areál a budovy nemocnice nejen užívat, ale také investovat do jejich rozvoje,“ vysvětlil už dříve Robert Stržínek.

Jednou z podmínek, kterou musí zájemce splnit, je vybudování nového pavilonu následné péče s kapacitou alespoň 30 lůžek. „Aby se mu investice vyplatila, počítáme s tím, že bude naši nemocnici provozovat následujících 35 let,“ řekl starosta.

Zdroj: https://valassky.denik.cz/zpravy_region/nemocnice-ve-valasskem-mezirici-planuje-urgentni-prijem-za-130-milionu-20230418.html


RS