Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

20.4.2023

Od června loňského roku monitoruje nepřetržitě kvalitu vody v Bečvě pod Valašským Meziříčím speciální stanice Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka (dále VÚV TGM). Voda v řece je relativně čistá. Daří se zde velmi citlivým organismům - perloočkám.

Zástupci VÚV TGM jednali s vedením Valašského Meziříčí o pokračování jejich působení v katastru města. „Na začátku bylo dohodnuto, že náš výzkumný ústav bude plně zajišťovat roční nepřetržité měření kvality vody v řece za pomoci velmi citlivých mikroorganismů – perlooček. Z dosavadních výsledků můžeme říci, že stanice funguje, jak má a neznamenali jsme žádné výrazné zhoršení kvality vody. Naopak perloočky neboli dafnie se v měřícím prostředí dokonce začaly množit,“ zhodnotil dosavadní provoz Tomáš Fojtík, ředitel VÚV TGM.

Po havárii na Bečvě, k níž došlo 20. září 2020, se tak jedná o veskrze pozitivní zprávu. „I když monitorovací stanice nedokáže odhalit viníka tehdejší katastrofy, její provoz má rozhodně smysl. Nepřetržitý dohled nad kvalitou vody v naší řece je zároveň zdviženým prstem pro všechny případné znečišťovatele. Proto má rozhodně smysl v tomto na území České republiky ojedinělém projektu pokračovat,“ je přesvědčen starosta Robert Stržínek.

Otázkou tak zůstává financování dalšího provozu měřící stanice. „Proti původním předpokladům, kdy VÚV odhadoval roční náklady na provoz v řádech nižších stovek tisíc, se dnes bavíme o bezmála milionu korun. Vnímáme však také jednoznačný preventivní přínos tohoto systému, neboť své odpadní vody do Bečvy vypouští celá řada podniků nejen v našem městě, ale také v Rožnově pod Radhoštěm nebo Vsetíně. Proto je na místě, bavit se o možnostech víceúrovňového financování dalšího provozu monitorovací stanice například i s podporou Zlínského a Olomouckého kraje či sousedních obcí s rozšířenou působností,“ nastínil další kroky starosta Stržínek.

Aktuálně se tak rozbíhají jednání o zajištění provozu monitorovací stanice, která je v případě změny v chování sledovaných mikroorganismů schopna okamžitě odebrat vzorky vody a předat informaci přímo do mobilních telefonů pověřených osob.

Zdroj: https://zl.patriotmagazin.cz/monitorovaci-stanice-na-becve-se-osvedcila-perloockam-se-dari


RS