Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

17.10.2023

Postupně se začíná rýsovat podoba investic, které chce Valašské Meziříčí realizovat v roce 2024. Už teď je jasné, že radnice nechá opravit víceúčelové hřiště TJ Podlesí, zpevněné plochy v areálu ZŠ Šafaříkova, zpracovat projekt nástavby a stavebních úprav objektů bývalé ZŠ Salvátor a vybudovat I. etapu chodníku v Hrachovci. To vše za víc jak 50 milionů Kč. Celkem však radnice chystá investice za cca 200 milionů Kč.

Město má k dispozici seznam investičních projektů, z nějž každoročně vybírá akce k realizaci. „Díky tomu, že na jejich přípravě pracujeme dlouhodobě, máme k řadě z nich již vyřízena platná stavební povolení. To je i případ opravy víceúčelového hřiště TJ Podlesí, úpravy zpevněných ploch v areálu Základní školy Šafaříkova a první etapy chodníku v horní části Hrachovce. I když tyto investice plánujeme až na příští rok, je vhodné vysoutěžit dodavatele už letos. Stavební firmy totiž mají ještě volné kapacity a můžeme docílit také lepší ceny,“ vysvětlil postup radnice starosta Robert Stržínek.

V případě oprav v areálu ZŠ Šafaříkova počítá město s projektovanými náklady 7 milionů Kč. „Projekt řeší úpravu ploch pro pěší a rozšíření stávajícího parkoviště v areálu. Počítáme také s plně bezbariérovým napojením chodníků na přilehlé komunikace, čímž se významně zlepší přístup žáků do školy. Stavební práce by měly probíhat během letních prázdnin,“ navázala místostarostka Yvona Wojaczková.

Bezmála 9 milionů Kč by si pak měla vyžádat oprava víceúčelového hřiště ve valašskomeziříčské místní části Podlesí. „V rámci stavebních prací dojde ke kompletní výměně povrchů, vybavení a také oplocení. Po opravě bude na hřišti možné hrát volejbal, nohejbal, tenis či malou kopanou a přístupné bude opět široké veřejnosti,“ přiblížil rozsah prací místostarosta Petr Nachtmann.

V horní části Hrachovce pak příští rok vznikne první etapa nového chodníku. „Projektované náklady jsou zatím vyčísleny na 33 milionů Kč s tím, že schválená dotace z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj pokryje až 85 % uznatelných nákladů. Jedná se o náročnou stavbu, která vedle samotného chodníku v délce tři čtvrtě kilometru počítá s rozšířením mostu, vybudováním opěrné zdi, dešťové kanalizace, nového veřejného osvětlení a také přeložkou vodovodu,“ doplnil starosta Robert Stržínek.

Vedle výše zmíněných připravených investičních akcí počítá radnice také s projektovou přípravou nástavby a stavební úpravy objektu bývalé ZŠ Salvátor s náklady 1,5 milionu Kč. Jelikož je tato budova součástí areálu ZŠ Vyhlídka, měla by v budoucnu sloužit k rozšíření

kapacit školy. Výše uvedené projekty jsou však pouze zlomkem investic plánovaných radnicí na následující rok. Jejich kompletní podobu v souhrnu za cirka 200 milionů Kč budou zastupitelé schvalovat až v lednu spolu s rozpočtem na rok 2024.

Zdroj: https://www.echovalasska.cz/zpravodajstvi/hriste-v-podlesi-upravy-ve-skolach-a-novy-chodnik-za-50-milionu-kc/

RS