Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

29.8.2022

Takový je alespoň závěr každoroční detailní finanční analýzy města za rok 2021, kterou v rámci aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu zpracoval odborný nezávislý finanční analytik Luděk Tesař.

Loni hospodařilo Valašské Meziříčí s příjmy téměř 620 milionů Kč a výdaji 580 milionů. I přes komplikace vyvolané pandemií koronaviru tak skončilo hospodaření města v plusu bezmála 40 milionů. „Z nezávislé finanční analýzy, kterou pro nás zpracoval Ing. Luděk Tesař, pak vyplývá, že město Valašské Meziříčí prosperovalo a docílilo v roce 2021 nejlepší finanční kondice v novodobé historii. Od roku 2012 se nám navíc podařilo více než zdvojnásobit výsledek provozního hospodaření navzdory všem nepříznivým vlivům v posledních letech,“ neskrýval spokojenost starosta Robert Stržínek. Radnici se díky tomu daří každoročně investovat nejen do údržby stávajícího majetku, ale také do budování toho nového. „Jen za poslední čtyři roky jsme vydali na investice a opravy cirka 770 milionů korun, což je v přepočtu asi 35 tisíc na jednoho občana našeho města. Zajímavým faktem je, že díky úvěru ve výši necelých 171 milionů jsme ušetřili minimálně 20 milionů kvůli rozdílu mezi růstem cen ve stavebnictví a výší úroků,“ pokračoval starosta Stržínek a doplnil: „Jsme si však vědomi současné složité ekonomické situace, kterou nedokážeme ovlivnit. Proto k tvorbě rozpočtu a financování důležitých investic v následujících letech přistupujeme s opatrností a co největší rozvahou.“

I když je doba nejistá, je podle Luďka Tesaře ze společnosti Cityfinance kurz nastavený valašskomeziříčskou radnicí správný: „Analýza financí jasně potvrdila silnou pozici města, díky čemuž může realizovat další rozvoj infrastruktury a zlepšovat podmínky pro život svých obyvatel.“ Uvedené navíc podtrhuje i výsledek hodnocení finanční kondice měst realizované Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, které Valmezu v letech 2020 i 2021 přiřklo nejvyšší možný stupeň A.

Zdroj: https://www.valasskemezirici.cz/financni-kondice-valmezu-nejlepsi-v-novodobe-historii/d-50483


RS