Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

8.2.2023

Projev na 52. schůzi Poslanecké sněmovny 8. února 2023 k vysvětlení plánované změny daně z nemovitostí.


Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si požádat o zařazení nového bodu s názvem Vysvětlení plánované změny daně z nemovitostí. Není tajemstvím, že se vláda chystá zvýšit daň z nemovitostí. Část vybraných peněz by putovala do příjmů státního rozpočtu, tedy nejen obcím, jak je tomu dosud. Podle médií jde o plán ministra financí Zbyňka Stanjury. Ještě v létě 2021 označil nynější ministr financí zvyšování daně z nemovitostí za doslova nebezpečné. Dnes je všechno jinak. Pro Deník N ministr Stanjura řekl, cituji, vůle zvýšit daň z nemovitých věcí by byla. V politických kuloárech se spekuluje až o dvojnásobném navýšení této daně.

Zvýšení daně z nemovitostí odmítá Svaz měst a obcí České republiky. Odmítá zásadně návrh, že by část výnosu daně měla být součástí příjmů státního rozpočtu. A odmítám to i já jakožto starosta dvacetitisícového města. Dlouhodobě se snažíme držet tuto daň na rozumné úrovni. Aktuálně máme nastaven koeficient na úrovni 2,0. O výši této daně, respektive koeficientu, si rozhodujeme sami a jsem jednoznačně proto, aby tento systém zůstal zachován i nadále. Zákon nám dává v tuto chvíli poměrně široký prostor v celé řadě koeficientů od možnosti zvýšit či snížit koeficient podle velikosti obce po stanovení místního koeficientu ve výši od 1,1 až do 5. Jen prostřednictvím těchto koeficientů může být základní sazba daně zvýšena až na šestinásobek základní sazby.

Pořád se ale jedná o svobodné rozhodnutí samosprávy, nikoliv diktát vlády. Jaký je tedy plán ministra financí? Bude se měnit zákon o rozpočtovém určení daní? Žádám o vysvětlení. Dovolím si tedy požádat o zařazení bodu s názvem Vysvětlení plánované změny daně z nemovitostí jakožto prvního bodu po již pevně zařazených bodech.

Děkuji za pozornost.


Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/profily/Mgr-Robert-Strzinek-123451/clanek/Bude-se-menit-zakon-o-rozpoctovem-urceni-dani-Zadam-o-vysvetleni-127907

RS